produktyusĹ‚ugitechnikapartnerzykarierakontakt  
 
Wszystkie odnośniki

Intelitech, firma Macieja Zagozdy, oferuje produkty i usługi w oparciu o ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Regulamin Świadczenia Usług Intelitech. Aktualna wersja dokumentu dostępna jest na tej stronie, a jego tekst ma zastosowanie do wszystkich kwestii związanych z oferowanymi usłigami, licencjami i produktami o ile szczegółowa pisemna umowa pomiędzy Intelitech, a Klientem nie stanowi inaczej.

Regulamin działalności Intelitech w żaden sposób nie ogranicza praw udzielonych Klientom przez prawo a) odpowiadające zamawianemu produktowi/usłudze lub licencji, b) odpowiadające sposobowi zawierania umowy, c) ogólnym regulacjom sprzedaży konsumenckiej i sprzedaży na odległość. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, produkty, usługi lub licencje oferowane lub świadczone są przez podmiot na terytorium RP.

Akceptacja Regulaminu Działalności Intelitech jest wymagana przed składaniem zamówień w sklepie internetowym Intelitech na stronie firmowej Intelitech lub na wirynach zależnych od Intelitech, zawsze i wyłącznie oznaczonych symbolem lub nazwą Intelitech. Ze względu na możliwość dokonywania zmian w tekście Regulaminu zalecamy zachowanie bieżącej jego kopii przez Klienta w momencie składania zamówienia, ze względu na fakt iż obowiązującą wersją jest zawsze wersja z dnia złożenia zamówienia.

Regulamin Działalności Intelitech udostępniany jest wyłącznie w formie elektronicznej w postaci dokumentu w formacie Portable Document Format. Potrzebujesz programu Adobe Acrobat Reader w celu otworzenia i wyświetlenia pliku. Skontaktuj się z firmą Adobe w celu uzyskania odpowiedniej, bezpłatnej wersji programu odpowiadającej Twojemu systemowi operacyjnemu i rodzajowi komputera jaki posiadasz.

Jeżeli postanowienia Regulaminu Działalności Intelitech nie są dla Ciebie czytelne lub ze względu na zaistniałe ograniczenia nie posiadasz dostępu do jego treści nie powinieneś(aś) kontynuować składać żadnych zamówień na produkty/usługi lub licencje Intelitech do czasu wyjaśnienia problemu z naszym biurem.

 

Pełny tekst aktualnie obowiązującego Regulaminu Intelitech dostępny jest jedynie w formacie gotowym do pobrania poniżej.

Ze względu na zmiany w regulaminie, prosimy o pobranie wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia.

Pokrewne dokumenty dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną dostępne są na stronach: sejm.gov.pl

  copyright 1999-2024 :: intelitech firma macieja zagozdy |  regulamin działalności | polityka prywatności |